Finequi Accountancy voor uw Bedrijfsadministratie Loonadministratie & Incassoservice|info@finequi.nl
Loading...
Finequi Accountancy 2017-09-05T14:20:22+00:00

BEDRIJFSADMINISTRATIE

U bent op zoek naar een modern administratiekantoor die niet alleen uw bedrijfsadministratie kan doen, maar ook uw loonadministratie en debiteurenadministratie kan overnemen? Welkom bij Finequi Accountancy!

LEES VERDER

INCASSOSERVICE

Blijft uw vordering ondanks uw sommaties onbetaald? Wij hebben een gerenommeerde incassopraktijk en wij nemen u deze incassowerkzaamheden graag uit handen. Uw druk wordt verlaagd en de druk op uw debiteur verhoogd.

LEES VERDER

LOONADMINISTRATIE

Wij hanteren een eenvoudige kostenstructuur. Van controle mutatie- invoer tot verzenden van de loonstroken, betaaloverzicht, maandelijkse belasting- en pensioenaangiften. Een vaste prijs per loonstrook, duidelijk en overzichtelijk!

LEES VERDER

BEWINDVOERINGEN

Een professionele no-nonsense aanpak in bewindvoering.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een verhelderend gesprek.

LEES VERDER

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Laat het ons weten!
WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
“Waar komt jullie naam vandaan? Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Onze naam is een afgeleide van Aequitas, een Latijnse Godin van de eerlijke handel en rechtvaardigheid.

Aequitas, was een personificatie van het begrip billijkheid die zich volgens de volksovertuiging van de Romeinen bij de rechtspraak naast het strenge recht moest doen gelden. In de latere tijd van de Romeinse godsdienst, toen vele personificatiën van abstracte begrippen in de godenwereld werden opgenomen, werd ook Aequitas tot een godin van de eerlijke handel en eerlijke handelaars gemaakt.”

FINEQUI ACCOUNTANCY • WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
 • Crisisheffing

  Download hier het nieuwe handboek loonheffingen

  De Belastingdienst heeft een nieuwe en actuele pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ uitgebracht In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2017 verwerkt. Het betreft een dynamisch document, dat telkens bijgehouden [...]

 • Bedrijfsadministratie Loonadministratie Incasso

  Download hier het nieuwe Handboek Ondernemen voor startende en kleine ondernemers

  De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2017’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet.

 • Crisisheffing

  Digitaal procederen: dagvaarding wordt oproepingsbericht

  De dagvaarding, de oproep om bij de rechter te verschijnen, bestaat per ingang van 1 september bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland niet meer bij civiele vorderingszaken met een belang vanaf 25.000 euro. Vanaf die datum is het bij die 2 rechtbanken in deze zaken verplicht digitaal een rechtszaak te starten en te voeren. Bij civiele vorderingszaken vanaf 25.000 euro is het verplicht een advocaat in te schakelen. De dagvaarding wordt in deze zaken vervangen door het ‘oproepingsbericht’.

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Welke gegevens moeten er op een factuur staan?

  In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken, geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens. Weet u wat de basisgegevens zijn die op uw factuur moet staan? Lees hier ons artikel.

 • Crisisheffing

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven

  Vaak denkt het MKB dat het zich niet loont om een kleine vordering uit handen te geven. Voor de in te dienen vordering geldt echter geen minimum bedrag. Meerdere kleine facturen samen zijn immers ook een behoorlijke schadepost.

 • Finequi Accountancy

  Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto

  De Hoge Raad heeft vandaag, op 21 april, uitspraak gedaan in de 4 proefprocedures over de heffing van omzetbelasting voor het privégebruik van de auto van de zaak.

 • Onrechtmatige daad en schending van het auteursrecht

  Onrechtmatige daad, inbreuk auteursrecht, publicatie foto zonder toestemming van maker, ontbreken van naamsvermelding, schade, geleden verlies en gederfde licentievergoeding, tarieven Stichting Foto Anoniem, vergoeding werkelijke proceskosten, artikel 1019 Rv

 • Crisisheffing

  Pakket Belastingplan 2017: Doorgaan op de ingeslagen weg

  Inkomstenbelasting Schijven, tarieven en heffingskortingen box 1: Inkomen uit werk en woning Het gecombineerde tarief (IB en PH) in de 1e schijf blijft gelijk. In de 2e en 3e schijf stijgt het tarief met 0,40%. [...]

 • Huurkosten aftrekbaar voor thuiswerkende zelfstandige

  Zelfstandigen mogen de huur van hun woonhuis blijven opvoeren als aftrekpost. Staatssecretaris Wiebes ziet in een uitspraak van de Hoge Raad geen aanleiding om de wet aan te passen. De Hoge Raad oordeelde dat een [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Ik wilde slagen voor het CBR-examen

  Verslag van een rechtszitting; Op de rol: 'Ik wilde slagen voor het CBR-examen' De schrijver dezes zakte eind jaren 80 4 keer voor zijn theorie-examen. Wij zaten in een klas en keken naar een scherm. [...]

 • Loonheffingen

  Dienstbetrekking eindigt niet door huwelijk werkgever – werknemer

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) verklaart dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen een echtgenote en de onderneming/haar man, en dus van een arbeidsovereenkomst. Een vrouw is vanaf 29 mei 2000 werkzaam als [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Miljoenen uitspraken uit Europese landen nu online doorzoekbaar

  Het is sinds kort mogelijk om online te zoeken in ruim 4 miljoen nationale en Europese uitspraken die voorzien zijn van een European Case Law Identifier (ECLI). Door deze nieuwe zoekmachine wordt rechtspraak over de [...]

 • Crisisheffing

  Eerste Kamer steunt versterking aanpak faillissementsfraude

  De Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar verwachting op 1 juli 2016 [...]

 • Loonheffingen

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties

  Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders Verdachten gehoord in strafrechtelijke onderzoeken naar niet-melders van ongebruikelijke transacties. De FIOD en de Politie hebben in de afgelopen weken verdachten gehoord in zes strafrechtelijke onderzoeken naar het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van verplicht cliëntenonderzoek.

 • Crisisheffing

  Belastingdienst FIOD en Functioneel Parket bestrijden malafide belastingadviseurs

  De FIOD heeft afgelopen week verschillende doorzoekingen gedaan en twee verdachten aangehouden in 6 strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude. De verdachten presenteerden zich als belastingadviseur. Zij hebben vermoedelijk voor hun klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste [...]

 • Loonheffingen

  Verschuldigde BTW terecht nageheven door Belastingdienst

  De Hoge Raad oordeelt dat de op de facturen vermelde btw verschuldigd is op grond van art. 37 Wet OB 1968. Dat een belastbare handeling ontbreekt, is daarbij niet van belang. Belanghebbende, X bv, krijgt [...]

 • Nieuwe Regels Ontslagrecht

  Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Het ontslagrecht is dan eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan. Ontslagrecht per 1 [...]

 • Finequi Accountancy

  De 15 Verschillen tussen Beschermingsbewind en WSNP Bewind

  IN de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over "bewindvoering". Soms wordt er gesproken over "beschermingsbewind" en andere keren over "WSNP-bewind". Er zijn inderdaad 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) [...]

 • Checklist IB 2015

  Wij hebben meerdere gegevens van u nodig om de aangifte inkomstenbelasting 2015 voor u af te kunnen ronden, lees in deze checklist of u aan alles heeft gedacht.

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Incassokosten direct verschuldigd na verstrijken termijn veertiendagenbrief

  DE Hoge Raad heeft bepaald dat een consument-schuldenaar direct incassokosten verschuldigd is als de termijn van de ’14-dagenbrief’ is verstreken. Het hoogste rechtscollege komt tot dit oordeel nadat een lagere rechter [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Onderzoek Consumentenbond BelastingTelefoon

  DE Consumentenbond heeft in het najaar van 2015 onderzoek gedaan naar de fiscale kwaliteit van de beantwoording van vragen bij de BelastingTelefoon. Voor deze steekproef zijn tien verschillende, fiscale vragen gesteld [...]

 • Crisisheffing

  Belastingdienst en bibliotheken bieden digihulp

  DE Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Huurprijsbeleid Sociale Huurwoningen Gewijzigd

  Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is per 16 februari 2016 vastgesteld. Verhuurders van woningen in het zogeheten gereguleerde segment mogen per 1 juli 2016 de huren met [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Belastingheffing over vermogen in strijd met EVRM

  De belasting die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft advocaat-generaal Niessen in een advies aan [...]

 • Landelijke controle op curatoren, bewindvoerders en mentoren van start

  Vanaf 1 januari worden alle professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren in Nederland gecontroleerd vanuit een centraal bureau. Dit Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is ondergebracht bij de rechtbank Oost-Brabant en beoordeelt of professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren [...]

 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt per 1 mei 2016

  Op 2 februari 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In plaats van de VAR, kunnen [...]

 • Loonheffingen

  Informatie over salariswijzigingen 2016

  1 AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2016 omhoog naar 65 jaar en 6 maanden   2 Rentevoordeel personeelsleningen voor eigen woning belast   Per 1 januari 2016 vervalt de nihilwaardering voor het rentevoordeel van een [...]

 • Crisisheffing

  Hoge Raad: Crisisheffing Heeft Wettelijke Grondslag

  De zogenoemde crisisheffing die werd geheven in 2013 en de verlenging daarvan in 2014 heeft wettelijke grondslag in de Wet op de loonbelasting 1964. De crisisheffing is niet in strijd met het EVRM en het [...]

 • Bedrijfsadministratie, loonadministratie en Incassoservice

  Datingsite is geen bron van inkomen

  Het Hof oordeelt dat belanghebbende niet aannemelijk maakt dat haar datingsite een bron van inkomen vormt. Mevrouw B is full-time in loondienst en is in 2007 gestart met het opzetten van [...]

ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

WIJ INFORMEREN U VRIJBLIJVEND